:

 
 
Fertile hunnkatter:
Ch.Citrus Sweet Fairytale
Rose the one Av Ontario
DNA blodtype: Aa
: DNA blodtype : Aa
Galleri
Galleri
 

Fantasy Zensa av Ontario

Silky Silly av Ontario
DNA blodtype :Aa
DNA blodtype :Aa
Galleri
 
Ny Avelshanne
Avelshanne

 

Prekestolen`s Just 1 Kiss

 

DNA blodtype : Aa
Galleri
Kastrat
Lilacfrost Cannelle Av Ontario
Supreme Champion
: DNA blodtype : Aa
Loveleen Attraction av Ontario
Galleri DNA blodtype : Aa

 

Galleri
Supreme Champion  
. S*Backkara's Faith  
DNA blodtype : Ab  
Galleri  
   
Tidligere hun og han nå kastrat - flyttet til nytt hjem
CH.Izapearl's Misty Sensation IC S*Bonsai´s Good Luck Charm
DNA blodtype : Aa DNA blodtype : Aa

Galleri

Galleri
Lady Ocala av Ontario
GIC Nuance's Wild Spirit
DNA blodtype :Aa
DNA blodtype : Aa
Galleri
Galleri
 
  IC .Ziblora,s Ozzie Zaian
  DNA blodtype : Aa
  Galleri
Tidligere avlskatter til minne: Tidligere avlskatter til minne:

EC. SW 05 S*Backkaras Desiree
CH. Fabulous Dessie av Ontario
 
Galleri

 

EP/EC Shady Satina av Ontario
IP/EC Mlyward Sweet Chariot
Galleri
Galleri
Tilbake